• Thông tin
  • Bảng giá

C=M=F-24kV – ABB-RMU – Tủ trung thế SafePlus 24kV 630A

-Ngăn C – ngăn cầu dao phụ tải đầu vào

-Ngăn M dùng Tu, Ti của EMIC/ Việt Nam
-Ngăn F – ngăn cầu dao phụ tải đầu ra kèm chì bảo vệ máy biến áp

C=M=F – 24kV – ABB-RMU – Tủ trung thế SafePlus 24kV 21kA/3s – ABB