• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ Trung Thế RMU ABB CCC SafePlus 3 Ngăn 24kV là tủ trung thế 3 ngăn với 3 cầu dao phụ tải (ngăn C). Tủ trung thế RMU 24kV ABB CCC – Tủ được dùng trong các trạm trung gian phân phối và tạo mạch vòng cho lưới điện 24kV (22kV, 23kV, 24kV).

Tủ Trung Thế RMU ABB CCC SafePlus 3 Ngăn 24kV là cấu hình tủ trung thế thông dụng trong lưới điện 24kV dùng cho các trạm trung gian để chia nguồn và để khép mạch vòng trả nguồn tới trạm khác. Tủ trung thế RMU 24kV ABB CCC – Tủ có thể đặt trong nhà hoặc trong các trạm kiosk vỏ kim loại ngoài trời. Tủ trung thế RMU 24kV ABB CCC – Tủ dùng cho các trạm trung gian chia tách hoặc phân phối nguồn tới các nhánh khác nhau.