• Thông tin
  • Bảng giá

Gia công thanh cái đồng

Thanh cái đồng chuyên dùng trong lắp đặt tủ điện, bảng điện, thiết bị dẫn điện cần độ ổn định cao. Việt Phát Gia công thanh cái đồng thành phẩm theo yêu cầu đặt hàng và bản vẽ của khách hàng với mọi kích cỡ và số lượng.

Gia công đồng thanh cái

Máy gia công đồng

Gia công đồng thanh cái

Kho đồng thanh cái