• Thông tin
  • Bảng giá

Bản lề tủ điện FLEI-FL012-2

Vật liệu chính: hợp kim kẽm 4 #

Xử lý bề mặt: đen phụ

Chức năng và sử dụng: Tay cầm được mở nhanh chóng và cài đặt thuận tiện và nhanh chóng.

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động