Bộ Công Thương ban hành Thông tư về phát triển dự án điện gió

6 Tháng Hai, 2019

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về phát triển dự án điện gió

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/1/2019 quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Các dự án điện gió sẽ phát triển theo quy định trong Thông tư 02 của Bộ Công Thương – Ảnh: Thành Trung.

Theo Thông tư, phát triển các dự án điện gió được thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực trong đó xác định tiềm năng và khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn; Các dự án điện gió chưa có trong quy hoạch phải được thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực.

Riêng với các dự án đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và quy hoạch phát triển điện gió cấp tỉnh đã phê duyệt được thực hiện theo quy định về chuyển tiếp tại Điểm C, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 59 của Luật Quy hoạch…

Thông tư 02/2019/TT-BCT cũng nêu việc áp dụng giá điện gió, hợp đồng mua bán điện mẫu và trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Bộ Công Thương giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư; tổ chức đánh giá tiềm năng điện gió lý thuyết, tiềm năng điện gió kinh tế trên phạm vi cả nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát, kiểm tra và báo cáo hoạt động phát triển các dự án điện gió tại địa phương theo Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt; Phối hợp Bộ Công Thương xác định khu vực phát triển điện gió tại địa phương đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian biển quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/02/2019.

Nguồn : https://www.evn.com.vn/