• Thông tin
  • Bảng giá

Số cực : 3 cực
Dòng điều chỉnh : 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A  (0.8~1)
Dòng cắt : 16kA
Hãng sản xuất : LS – Hàn Quốc