• Thông tin
  • Bảng giá
Shunt Trip
(SHT)
ABN53c~ABH250c
ABN400~ABS800AF
ABS1000A & 1200A
TS1000~1600
Under Vol. Trip
(UVT)
ABN53c~ABH250c
ABN400~ABS800AF
1200AF
Auxiliary switch
(AX)
ABN53c~ABH250c
ABN400~ABS800AF
1200AF
Alarm switch
(AL)
ABN53c~ABH250c
ABN400~ABS800AF
1200AF
AL/AX ABN53c~ABH250c
BusbarABN/S803c 500-600-800A
Spreader SP33a TS400-TS630
Spreader SP43 TS800
Busbar for 3P TS1600

Dùng cho MCCB
Hoạt động ngắt mạch khi có tín hiệu điện áp bên ngoài đặc vào.
Dãy điện áp hoạt động rộng AC/DC 12-250 V, AC 380~450V, AC 440~500V
Dãy dòng điện từ 0.3-30 mA