• Thông tin
  • Bảng giá

Vật liệu chính: hợp kim kẽm 4 #

Xử lý bề mặt: sáng

Chức năng và công dụng: Thích hợp cho tất cả các loại hộp công cụ trung và cao cấp, tủ phân phối điện

Chờ xử lý.

Tải trọng tĩnh: 0,4KN

Trọng lượng sản phẩm: 80g

Số lượng đóng gói: 400

LS01-1LS01-1

LS01-1