• Thông tin
  • Bảng giá

Vật liệu chính: hợp kim kẽm 4 #

Xử lý bề mặt: sơn phun nano, phụ đen

Chức năng và công dụng: Thích hợp cho tất cả các loại cửa trượt trung bình và cao cấp, hộp công cụ,

Tủ phân phối và tay cầm khác.

Tải trọng tĩnh: 0,8KN

Trọng lượng sản phẩm duy nhất: LS06-1: 60g

LS06-2: 50g

Số đóng gói: LS06-1: 125

LS06-2: 200

LS06

LS06