• Thông tin
  • Bảng giá

Vật liệu chính: hợp kim kẽm 4 #

Xử lý bề mặt: sáng

Chức năng và công dụng: Thích hợp cho tất cả các loại hộp công cụ trung và cao cấp, tủ phân phối điện

Chờ xử lý.

Tải trọng tĩnh: 0,8KN

Trọng lượng sản phẩm: 90g

Số lượng đóng gói: 300

LS14-2LS14-2

LS14-2