• Thông tin
  • Bảng giá

TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) AC-9 MC-6a~40a

Contactor tụ bù LS. – Thiết kế nhỏ gọn – Có thể treo tường hoặc lắp vit – Dễ dàng kết hợp với bộ khởi động động cơ bằng tay – Phụ tùng rộng dãi – Dễ lắp đặt