• Thông tin
  • Bảng giá

Đầu cáp co nguội ngoài trời, 3 pha 24kV, 3×240/300×3

Đầu cáp Raychem CSTO-24-2430-T

Raychem-Made in Germany