• Thông tin
  • Bảng giá

Catalogue – dich – VietNam – 2013

– Đầu cáp co nguội điện áp đến 36kV
– ĐẦU CÁP T-PLUG
– Dùng cho bushing Interface C: 24kV/36 kV – 630A/1250A
– Dùng cho bushing Interface B: 36 kV – 400A
– Tiết diện cáp từ: 50 – 630 mm2
ĐẦU CÁP ELBOW, STRAIGHT
– Dùng cho bushing Interface A: 24kV – 250A
– Tiết diện cáp từ: 25 – 120 mm2
ĐẦU CÁP CHO TỦ TRUNG GIAN LOẠI GIS
– Hãng Sudkabel – Đức: Loại SEIK 12-36(52) kV, 630 A, 800 A, 1250 A
– Tiết diện cáp từ: 25- 630 mm2
ĐẦU CÁP TRUNG THẾ
– Đầu cáp loại co ngót nóng, co lạnh
– Điện áp: 1KV; 6KV;12KV;24kV, 36kV và 40,5kV
– Chiều dài ống cách điện : 650mm (H2), 800 mm(H3), 1200 mm(H4)
HỘP NỐI CÁP NGẦM
-Điện áp : 24kV; 36 kV
-Tiết diện cáp: 50- 630 mm2