• Thông tin
  • Bảng giá

C=C=F=M  24kV  ABB RMU – Tủ trung thế SafePlus 24kV 630A

-Ngăn C – ngăn cầu dao phụ tải đầu vào

-Ngăn M – dùng Tu, Ti của EMIC/ Việt Nam
-Ngăn F – ngăn cầu dao phụ tải đầu ra kèm chì bảo vệ máy biến áp

C=C=F=M – 24kV – ABB-RMU – Tủ trung thế SafePlus 24kV 21kA/3s – ABB