• Thông tin
  • Bảng giá

C=M=VV-24kV – ABB-RMU – Tủ trung thế SafePlus 24kV 20kA/s

1 Khoang cầu dao phụ tải  C 630A 21ka/3s

Khoang M dùng Tu, Ti của EMIC/ Việt Nam
Khoang máy cắt bảo vệ máy biến áp V=V 20ka/3s – Dùng Rơ le REF603 – Tự cấp nguồn