• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ Simoprime là loại tủ máy cắt rút kéo được (Withdrawable), được hợp bộ hoàn toàn tại nhà máy SIEMENS, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62-271-200

Download tài liệu Tủ RMU Siemens (file PDF)