• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ RMU SIEMENS trung thế 24KV 630A 20kA/3s RT

Tủ đóng cắt trung thế 24KV 630A 20kA/3s RT 02 ngăn loại block không mở rộng gồm:

  • 01 ngăn cầu dao phụ tải 630A 20kA/3s
  • 01 ngăn cầu dao phụ tải kèm bệ chì