Tư vấn mua hàng

THIẾT BỊ ĐIỆN

Ms Hường - 09.868.04.868


ĐỒNG THANH CÁI

Mr Đặng - 0916.158.756


THANH DẪN ĐIỆN _ BUSWAY

Mr Quang - 0983.031.306


TƯ VẤN KỸ THUẬT

Mr Chè - 0986.136.700

 

Đối tác 


 


 

 


 

 

 

 

  • Thông tin
  • Bảng giá

+ Các khoang : C+, M+,V+ Nhập khẩu của ABB
+ Khoang M dùng Tu, Ti của EMIC/Vietnam
+ Khoang V dùng role tự cấp nguồn REJ 603

C=M=V-40.5kV – Tủ RMU trung thế SafePlus 40.5kV 20kA/s – ABB

C=M=V-40.5kV - Tủ RMU trung thế SafePlus 40.5kV 20kA/s - ABB

C=M=V-40.5kV – Tủ RMU trung thế SafePlus 40.5kV 20kA/s – ABB