• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ Trung Thế RMU ABB CCC=CC SafePlus 5 Ngăn 40.5kV là tủ trung thế gồm 5 cầu dao phụ tải (ngăn C). Tủ trung thế RMU 40.5kV ABB CCC=CC – Tủ được dùng trong các trạm trung gian phân phối và tạo mạch vòng cho lưới điện 40.5kV (36kV, 38kV, 40.5kV).

Tủ Trung Thế RMU ABB CCC=CC SafePlus 5 Ngăn 40.5kV là cấu hình tủ trung thế đặc biệt trong lưới điện 40.5kV dùng cho các trạm trung gian để chia nguồn và để khép mạch vòng trả nguồn tới trạm khác. Tủ trung thế RMU 40.5kV ABB CCC=CC – Tủ có thể đặt trong nhà hoặc trong các trạm kiosk vỏ kim loại ngoài trời. Tủ trung thế RMU 40.5kV ABB CCC=CC – Tủ dùng cho các trạm trung gian chia tách hoặc phân phối nguồn tới các nhánh khác nhau.