• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ trung thế SafePlus F= 24kv gồm phụ kiện là 1 tủ điện trung thế 1 ngăn mở rộng được về 2 phía