Tư vấn mua hàng

THIẾT BỊ ĐIỆN

Ms Hường - 09.868.04.868


ĐỒNG THANH CÁI

Mr Đặng - 0916.158.756


THANH DẪN ĐIỆN _ BUSWAY

Mr Quang - 0983.031.306


TƯ VẤN KỸ THUẬT

Mr Chè - 0986.136.700

 

Đối tác 


 


 

 


 

 

 

 

  • Thông tin
  • Bảng giá

Máy cắt không khí HiAS:

TT Chủng loại Dòng sản phẩm Dòng cắt
1 HiAS 08-3FM-02 800 50
2 HiAS 10-3FM-02 1000 50
3 HiAS 12-3FM-02 1250 50
4 HiAS 16-3FM-02 1600 50
5 HiAS 20-3FM-02 2000 65
6 HiAS 25-3FM-02 2500 65
7 HiAS 32-3FM-02 3200 65

Máy cắt không khí HAS:

TT Chủng loại Dòng sản phẩm Dòng cắt
1 HAS 08-3FH-02 600A – 800A 50kA
2 HAS 10-3FH-02 1000A 50kA
3 HAS 12-3FH-02 1250A 50kA
4 HAS 16-3FH-02 1600A 50kA
5 HAS 20-3FH-02 2000A 50kA

Máy cắt không khí HAT:

TT Chủng loại Dòng sản phẩm Dòng cắt
1 HAT 25-3FH-02 2500A 65kA
2 HAT32-3FH-02 3200A 65kA
3 HAT40-3FH-02 4000A 65kA
4 HAT50-3FH-02 5000A 65kA

Máy cắt không khí HiAN:

TT Chủng loại Dòng sản phẩm Dòng cắt
1 HiAN 08 -3FM-02 800A 70kA
2 HiAN 10-3FM-02 1000A 70kA
3 HiAN 12-3FM-02 1250A 70kA
4 HiAN16-3FM-02 1600A 70kA
5 HiAN 20-3FM-02 2000A 70kA
6 HiAN 25-3FM-02 2500A 85kA
7 HiAN32-3FM-02 3200A 85kA
8 HiAN40-3FM-02 4000A 85kA