Tư vấn mua hàng

THIẾT BỊ ĐIỆN

Ms Hường - 09.868.04.868


ĐỒNG THANH CÁI

Mr Đặng - 0916.158.756


THANH DẪN ĐIỆN _ BUSWAY

Mr Quang - 0983.031.306


TƯ VẤN KỸ THUẬT

Mr Chè - 0986.136.700

 

Đối tác 


 


 

 


 

 

 

 

  • Thông tin
  • Bảng giá

HVG: Điện áp 7,2kV – dòng 400A – 1250A

Mã hiệu

Điện áp định mức
kV

Dòng định mức
(A)

Dòng cắt
(kA)

HVG 1031

7.2 kV

630 A

20 kA

HVG 1032

7.2 kV

1250 A

20 kA

HVG 1041

7.2 kV

630 A

25 kA

HVG 1042

7.2 kV

1250 A

25 kA

HVG 1099

7.2 kV

400 A

20 kA

HVG 1011

7.2 kV

630 A

32.5 kA

HVG 1131

7.2 kV

630 A

52 kA

HVG 1132

7.2 kV

1250 A

52 kA

HVG 1141

7.2 kV

630 A

65 kA

HVG 1142

7.2 kV

1250 A

65 kA

HAF: Điện áp 4,76kV – 24kV dòng 630A – 2500A

Mã hiệu

Điện áp định mức (kV)

Dòng định mức(A)

Dòng cắt

(kA)

HAF 1072

4.76 kV

1250 A

50 kA

HAF 1041

7.2 kV

630 A

25 kA

HAF 1042

7.2 kV

1250 A

25 kA

HAF 1754

12 kV

2000 A

31.5 kA

HAF 1756

12 kV

2500 A

31.5 kA

HAF 1762

12 kV

1250 A

40 kA

HAF 1777

12 kV

3150 A

50 kA

HAF 2341

15 kV

630 A

25 kA

HAF 2367

15 kV

3150 A

40 kA

HAF 6146

24 kV

2500 A

25 kA