• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ RMU SIEMENS trung thế 24KV 630A 20kA/3s RRRL

Tủ đóng cắt trung thế 24KV 630A 20kA/3s RRRL 04 ngăn loại block không mở rộng gồm :

  • 03 ngăn cầu dao phụ tải 630A 20ka/3s
  • 01 ngăn máy cắt 630A 20kA/1s rơ le đi kèm IKI30 50/51 50/51N