• Thông tin
  • Bảng giá

CC=M=VVV-24kV – ABB-RMU – Tủ trung thế SafePlus 24kV 20kA/s

2 Khoang cầu dao phụ tải  CC 630A 21ka/3s

Khoang M dùng Tu, Ti của EMIC/ Việt Nam
Khoang máy cắt bảo vệ máy biến áp VVV 20ka/3s – Dùng Rơ le REF603 – Tự cấp nguồn