• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ trung thế RMU 40.5kV ABB CCV là tủ trung thế 3 ngăn: 2 ngăn cầu dao phụ tải đầu vào (ngăn C) và 1 ngăn máy cắt đầu ra bảo vệ Máy biến áp (ngăn V). Tủ trung thế RMU 40.5kV ABB CCV – Tủ dùng cho lưới điện có cấp điện áp lên đến 40.5kV (35kV, 36kV, 38.5kV, 40.5kV).