• Thông tin
  • Bảng giá

Đối với các sản phẩm CSE-A,CSE-B,CSS-B và TP-A, cần sử dụng thêm bộ tiếp địa.

Một bộ tiếp địa cho đầu cáp 3 pha bao gồm: cổ chia co nguội, ống chia pha cáp co nguội, các lò xo vòng ép và dây đồng bện.

Một bộ tiếp địa cho đầu cáp 1 pha bao gồm: ống chia pha cáp co nguội, các lò xo vòng ép và dây đồng bện.

For CSE-ACSE-BCSS-B and TP-A, an earthing kit must be  used which shall be ordered separately. In 3-core cable earthing kit, cold shrink crutch seal, protective hoses, constant force springs and Cu-braids are included. In 1-core cable earthing kit, cold shrink protective hoses, constant force springs and Cu-braids are included.