• Thông tin
  • Bảng giá

Đầu cáp separable connector Sub-Tee CSEP-A 36-42 kV, 630 A

Ứng dụng

Đầu cáp Sub-Tee được thiết kế để lắp đặt với bộ đầu cáp T-Plug loại CSE-A. Được sử dụng cho cáp cách điện XLPE 1 lõi hoặc 3 lõi với lõi dẫn Đồng (Cu) hoặc Nhôm (Al), điện áp 36-42 kV.

Tiêu chuẩn

  • GB/T 12706.4

Đặc tính

  • CSEP-A được sản xuất bằng cao su EPDM, gồm 3 lớp: lớp bán dẫn bên trong, lớp cách điện và một lớp bán dẫn bao ngoài. 3 lớp được lưu hóa với nhau tạo mặt liên kết tốt nhất có thể giữa các lớp.
  • Khi lắp đặt CSEP-A vào CSE-A, nắp chụp đuôi và nắp đậy cao su bảo vệ cần được chuyển từ T-Plug CSE-A sang bộ đầu cáp CSEP-A.
  • Bộ đầu cáp cũng bao gồm đầu lug và ống Adapter, được thiết kế để đảm bảo việc lắp đặt đầy đủ và an toàn.
  • Bộ tiếp địa cho cáp 1 lõi và 3 lõi được cấp rời

Hướng dẫn lựa chọn đầu cáp separable connector Sub-Tee 36 kV, 630 A

 

Thiết kế 18/30(36) kV
Dây dẫn Đồng (Cu) Dây dẫn Nhôm (Al) Đường kính cách điện (mm) Tiết diện dây dẫn (mm2)
CSEP-A36630-35 CSEP-A36630-35AL 23-25 35
CSEP-A36630-50 CSEP-A36630-50AL 25-26.5 50
CSEP-A36630-70 CSEP-A36630-70AL 26.5-29.5 70
CSEP-A36630-95 CSEP-A36630-95AL 26.5-29.5 95
CSEP-A36630-120 CSEP-A36630-120AL 29.5-32.5 120
CSEP-A36630-150 CSEP-A36630-150AL 29.5-32.5 150
CSEP-A36630-185 CSEP-A36630-185AL 32.5-35.5 185
CSEP-A36630-240 CSEP-A36630-240AL 35.5-37 240
CSEP-A36630-300 CSEP-A36630-300AL 37-40.5 300
CSEP-A36630-400 CSEP-A36630-400AL 40.5-45.5 400
CSEP-A36630-500 CSEP-A36630-500AL 40.5-45.5 500
CSEP-A36630-630 CSEP-A36630-630AL 45.5-48.5 630

 

Hướng dẫn lựa chọn đầu cáp separable connector Sub-Tee 42 kV, 630 A

 

Thiết kế 26/35(40.5) kV

 

Dây dẫn Đồng (Cu) Dây dẫn Nhôm (Al) Đường kính cách điện  (mm)
CSEP-A42630-50 CSEP-A42630-50AL 29.5-32.5
CSEP-A42630-70 CSEP-A42630-70AL 32.5-35.5
CSEP-A42630-95 CSEP-A42630-95AL 32.5-35.5
CSEP-A42630-120 CSEP-A42630-120AL 35.5-37
CSEP-A42630-150 CSEP-A42630-150AL 37-40.5
CSEP-A42630-185 CSEP-A42630-185AL 37-40.5
CSEP-A42630-240 CSEP-A42630-240AL 40.5-45.5
CSEP-A42630-300 CSEP-A42630-300AL 40.5-45.5
Tiết diện dây dẫn (mm2)

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

CSEP-A42630-400

CSEP-A42630-400AL 45.5-48.5
CSEP-A42630-500 CSEP-A42630-500AL 48.5-50.5

Luôn chọn sản phẩm dựa trên đường kính cách điện.

Đầu cáp separable connector Sub-Tee CSEP-A 36-42 kV, 630 A

Tóm tắt thông số kĩ thuật/ Brief technical specifications

 

Test Requirements CSE-A/CSEP-A 42630 Results
AC voltage withstand test 4.5 Uº  5 mins No breakdown occurred on the combination samples at 117 kV for 5 mins
Partial discharge test at ambient temperature 1.73 Uº  <10 pC The samples tested at 45 kV meet the requirement
Impulse voltage withstand test at 95˚C~100˚C No breakdown should occur at 10 positive and 10 negative impulses of assigned voltage No breakdown occurred at 10 positive and 10 negative impulses of 200 kV
Heat cycling test No breakdown should occur during 30 cycles in air and 30 cycles under water at the conductor temperature of 95˚C~100˚C and
2.5 Uº AC voltage
No breakdown occurred during 30 cycles in air and 30 cycles under water at the conductor temperature of 95˚C~100˚C and 65 kV

 

Parallel screened separable connector CSEP-A 36-42 kV, 630 A

Application
Parallel screened separable connector is a screened separable parallel cable connector designed to be connected to a screened separable cables connector type CSE-A. Used with XLPE insulted 1-core or 3-core cable with Al or Cu conductor for 36-42 kV.
Standard
GB/T 12706.4
Features
CSEP-A is manufactured in EPDM rubber with three layers: a conductive inner layer, an insulation layer and a conductive outer layer. They are vulcanized together for the best possible interface between the layers.
When installing CSEP-A on the CSE-A the plug and the protective cap must be moved from CSE-A to parallel connector CSEP-A

Delivered in 3-phases kits complete with crimping cable lug, and stress grading adapter, designed to ensure reliable installation.
An earthing kit for 1-core or 3-core cable must be used. To be ordered separately.