• Thông tin
  • Bảng giá

Elbow CSE-B 12-24 kV, 250 A

Đầu cáp thẳng CSS-B 12-24 kV, 250 A

Ứng dụng

Đầu cáp Elbow và đầu cáp thẳng được sử dụng cho dây cáp cách điện XLPE 1 lõi hoặc 3 lõi với với lõi dẫn Đồng (Cu) hoặc Nhôm (Al), dùng cho điện áp 12-24 kV. Đầu cáp chuyên dụng cho bushing type A, theo tiêu chuẩn EN 50181.

 

Tiêu chuẩn

  • IEC 60502.4
  • GB/T 12706.4

 

Đặc tính

  • Đầu cáp Elbow CSE-B và đầu cáp thẳng CSS-B được sản xuất bằng cao su EPDM, gồm 3 lớp: lớp bán dẫn bên trong, lớp cách điện và một lớp bán dẫn bao ngoài. 3 lớp được lưu hóa với nhau tạo mặt liên kết tốt nhất có thể giữa các lớp. Chống chịu rất tốt tia Ozone và tia tử ngoại khi sử dụng ngoài trời. Bộ đầu cáp có điểm kiểm tra điện áp được bảo vệ bởi nắp đậy cao su bán dẫn nhằm đảm bảo việc che chắn hoàn toàn.
  • Bộ đầu cáp 3 pha cũng bao gồm đầu lug, các dụng cụ lắp đặt và dây nối đất, được thiết kế để đảm bảo việc lắp đặt đầy đủ và an toàn.
  • Bộ tiếp địa cho cáp 1 lõi và 3 lõi được cấp rời.

Hướng dẫn lựa chọn đầu cáp Elbow – đầu nối thẳng 12kV, 250A

Product type Designation Đường kính cách điện (mm) 8.7/15(17.5) kV
Cu conductor Al conductor Conductor cross section (mm2)
CSE-B12250-35-C CSE-B12250-35AL-C 17-19.2 35
CSE-B12250-50-C CSE-B12250-50AL-C 18-21.5 50
Đầu cáp Elbow CSE-B12250-70-C CSE-B12250-70AL-C 18-21.5 70
CSE-B12250-95-C CSE-B12250-95AL-C 21.5-25.1 95
CSE-B12250-120-C CSE-B12250-120AL-C 21.5-25.1 120
 

 

CSS-B12250-35-C CSS-B12250-35AL-C 17-19.2 35
CSS-B12250-50-C CSS-B12250-50AL-C 18-21.5 50
CSS-B12250-70-C CSS-B12250-70AL-C 18-21.5 70
Straight cable CSS-B12250-95-C CSS-B12250-95AL-C 21.5-25.1 95
connector CSS-B12250-120-C CSS-B12250-120AL-C 21.5-25.1 120

Hướng dẫn lựa chọn đầu cáp Elbow – đầu nối thẳng 24kV, 250A

Product type Designation Insulation diameter (mm) 12/20(24) kV
Cu conductor Al conductor Conductor cross section (mm2)
CSE-B24250-25-C CSE-B24250-25AL-C 17-19.2 25
CSE-B24250-35-C CSE-B24250-35AL-C 18-21.5 35
Elbow cable CSE-B24250-50-C CSE-B24250-50AL-C 18-21.5 50
connector CSE-B24250-70-C CSE-B24250-70AL-C 21.5-25.1 70
CSE-B24250-95-C CSE-B24250-95AL-C 21.5-25.1 95
CSE-B24250-120-C CSE-B24250-120AL-C 21.5-25.1 120
CSS-B24250-25-C CSS-B24250-25AL-C 17-19.2 25
CSS-B24250-35-C CSS-B24250-35AL-C 18-21.5 35
Straight cable CSS-B24250-50-C CSS-B24250-50AL-C 18-21.5 50
connector CSS-B24250-70-C CSS-B24250-70AL-C 21.5-25.1 70
CSS-B24250-95-C CSS-B24250-95AL-C 21.5-25.1 95
CSS-B24250-120-C CSS-B24250-120AL-C 21.5-25.1 120

Luôn chọn sản phẩm dựa trên đường kính cách điện.

Tóm tắt thông số kĩ thuật

Điện áp định mức cao nhất IEC (Um) 12 kV 24 kV
Mức xung sét 95 kV 125 kV
Ống lót tiêu chuẩn EN 50181 EN 50181
Dòng điện định mức 250 A 250 A
Dòng cáp 35-120 mm2 25-120 mm2

 

Kích thước sản phẩm

Screened separable cable connector
CSE-B 12-24 kV, 250 A
CSS-B 12-24 kV, 250 A

Application
Screened separable cable connector is used for XLPE insulted 1-core or 3-core cables with Al or Cu conductor for 12-24 kV.
Fit standard bushing of outer cone type A according to EN 50181.

Standard
■ IEC 60502.4
■ GB/T 12706.4

Features
■ Elbow cable connector CSE-B and straight cable connector  CSS-B are manufactured in EPDM rubber with three layers:a conductive inner layer, an insulation layer and a conductiveouter layer. They are vulcanized together for the best possibleinterface between the layers. It has good UV, Ozone and tracking resistance for outdoor use. The connectors have capacitive testpoint covered by conductive rubber cap to ensure fully screened.

■ Delivered in 3-phases kits complete with crimping cable lug, bail holder, installation tools and grounding wires, designed to ensure reliable installation.

■ An earthing kit for 1-core or 3-core cable must be used. To be ordered separately.

12 kV, 250 A Screened separable cable connector selection guide