• Thông tin
  • Bảng giá
Phân loại Tiêu chuẩn Kích thước
Đồng lá dạng  cuộn
Đồng đỏ C1040, C1070, C1100, C1201, C1200, C151, C194, C1441 Dày: 1-5 mm
Rộng: 5-150 mm
Đồng kẽm
(đồng thau)
C2200, C2400, C2600, C2680, C2720, C2801