• Thông tin
  • Bảng giá

Đồng tấm cathode

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị điện Lộc Phát phân phối Đồng tấm cathode

Sản phẩm Tiêu chuẩn Kích thước
Đồng cathode LME GRADE A Cu 99,99% MIN Dầy 4.0 – 6.0
Rộng / dài: 980 / 1000