• Thông tin
  • Bảng giá

Đồng trần phi 8

Hàm lượng đồng 99.95% dành cho kéo dây điện và chống sét cho các công trình xây dựng

Đồng trần phi 8