Tư vấn mua hàng

THIẾT BỊ ĐIỆN

Ms Hường - 09.868.04.868


ĐỒNG THANH CÁI

Mr Đặng - 0916.158.756


THANH DẪN ĐIỆN _ BUSWAY

Mr Quang - 0983.031.306


TƯ VẤN KỸ THUẬT

Mr Chè - 0986.136.700

 

Đối tác 


 


 

 


 

 

 

 

  • Thông tin
  • Bảng giá

Induction heating up to 6000 kVAr, 4 kHz

Max power rating [Qmax] 6 000 kvarLưu bản nháp tự động
Max current [Imax] 4 000 A
Frequency range [fN] 1 000 – 4000 Hz

Design
  • brass coated case, color RAL 7035,
  • live case
  • water cooling, max. outlet water temperature 40 °C,
  • brass studs inside threaded M25 (max. torque 25 Nm),
  • common terminals: studs M20 x 1,5 (max. torque 25 Nm) with inner cooling.

 

 

 

 

 

Type FUHJS 6032

Type PDF Voltage
UN [V]
Capacitance
CN [µF]
Tapping
capacitance
[µF]
Frequency
fN [Hz]
Power
QN [kvar]
Current
IN [A]
FUHJS 6032-0,6/265/3,75  3BF1594 600 265 3 750 2 250 3 750
FUHJS 6032-0,75/211/3,75  3BF1594 750 211 3 750 2 800 3 733
FUHJS 6032-0,75/265/2,5  3BF1594 750 265 2 500 2 350 3 133
FUHJS 6032-1,0/159/3,75  3BF1594 1 000 159 3 750 3 750 3 750
FUHJS 6032-1,0/199/2,5  3BF1594 1 000 199 2 500 3 125 3 125
FUHJS 6032-1,5/94/3,75  3BF1594 1 500 94 3 750 5 000 3 333

Type FUHJS 6040

Type PDF Voltage
UN [V]
Capacitance
CN [µF]
Tapping
capacitance
[µF]
Frequency
fN [Hz]
Power
QN [kvar]
Current
IN [A]
FUHJS 6040-0,8/320/2,5  3BF1594 800 320 2 500 3 217 4 021
FUHJS 6040-1,5/159/2,5  3BF1594 1 500 159 2 500 5 625 3 750

Type FUHJS 6045

Type PDF Voltage
UN [V]
Capacitance
CN [µF]
Tapping
capacitance
[µF]
Frequency
fN [Hz]
Power
QN [kvar]
Current
IN [A]
FUHJS 6045-0,8/497/1,25  3BF1594 800 497 1 250 2 500 3 125
FUHJS 6045-1,0/398/1,25  3BF1594 1 000 398 1 250 3 125 3 125