Tư vấn mua hàng

THIẾT BỊ ĐIỆN

Ms Hường - 09.868.04.868


ĐỒNG THANH CÁI

Mr Đặng - 0916.158.756


THANH DẪN ĐIỆN _ BUSWAY

Mr Quang - 0983.031.306


TƯ VẤN KỸ THUẬT

Mr Chè - 0986.136.700

 

Đối tác 


 


 

 


 

 

 

 

  • Thông tin
  • Bảng giá

Max power rating (Qmax): 880 kvar
Max current (Imax): 550 A
Frequency range: 4 000 – 60 000 Hz

Design
  • copper case,
  • live case,
  • water cooling, max. outlet water temperature 40°C,
  • coaxial terminal M8 (max. torque 15 Nm),
  • common terminals: 4 studs M6 (max. torque 8 Nm).

Type FUJJS 01

Type PDF Voltage
UN [V]
Capacitance
CN [µF]
Tapping
capacitance
[µF]
Frequency
fN [Hz]
Power
QN [kvar]
Current
IN [A]
FUJJS 01-0,8/11,5/8 COAX  3J2626Aa 0,8 11,5 8 370 462
FUJJS 01-1,0/6,7/12 COAX  3J2626Aa 1,0 6,7 12 505 505
FUJJS 01-1,6/3,5/15,5COAX  3J2626Aa 1,6 3,5 15,5 872 545
FUJJS 01-1,8/2,4/16,5COAX  3J2626Aa 1,8 2,4 16,5 810 448

Type FUJJS 05

Type PDF Voltage
UN [V]
Capacitance
CN [µF]
Tapping
capacitance
[µF]
Frequency
fN [Hz]
Power
QN [kvar]
Current
IN [A]
FUJJS 05-0,4/6/25 COAX  3J2626Aa 0,4 6 25 151 377
FUJJS 05-0,6/4/25 COAX  3J2626Aa 0,6 4 25 225 375
FUJJS 05-0,6/5,6/20 COAX  3J2626Aa 0,6 5,6 20 250 420
FUJJS 05-0,8/4,4/20 COAX  3J2626Aa 0,8 4,4 20 354 442
FUJJS 05-1,4/1,4/30 COAX  3J2626Aa 1,4 1,4 30 517 370
FUJJS 05-2,0/1,0/30 COAX  3J2626Aa 2,0 1 30 754 377

Type FUJJS 06

Type PDF Voltage
UN [V]
Capacitance
CN [µF]
Tapping
capacitance
[µF]
Frequency
fN [Hz]
Power
QN [kvar]
Current
IN [A]
FUJJS 06-1,325/0,9/40COAX  3J2626Aa 1,325 0,9 40 397 300
FUJJS 06-1,7/0,47/50COAX  3J2626Aa 1,7 0,47 50 423 251
FUJJS 06-1,7/0,6/40COAX  3J2626Aa 1,7 0,6 40 435 256
FUJJS 06-1,7/0,8/35COAX  3J2626Aa 1,7 0,8 35 508 299
FUJJS 06-1,8/1,2/20 COAX  3J2626Aa 1,8 1,2 20 488 271
FUJJS 06-1,8/1,2/25 COAX  3J2626Aa 1,8 1,2 25 610 340

Type FUJJS 07

Type PDF Voltage
UN [V]
Capacitance
CN [µF]
Tapping
capacitance
[µF]
Frequency
fN [Hz]
Power
QN [kvar]
Current
IN [A]
FUJJS 07-0,6/1,0/70 COAX  3J2626Aa 0,6 1,0 70 158 264
FUJJS 07-1,7/0,33/70 COAX  3J2626Aa 1,7 0,33 70 420 247